Extra veiligheidsmaatregelen op onze campus

publish date
30.04.2020

Vanaf 4 mei zullen er opnieuw lessen doorgaan op Campus Vesta. Dit gebeurt uiteraard onder andere omstandigheden, want de strijd tegen het Covid-19-virus is nog niet gestreden.

We zetten nog steeds maximaal in op telewerk en afstandsonderwijs. Kom je toch naar onze campus, overloop dan elke keer voor je vertrekt de volgende checklist

 1. Ben je de voorbije twee weken, onbeschermd, in contact gekomen met iemand die vermoedelijk besmet was met het Covid-19-virus?
 2. Heb je een van onderstaande klachten?
 • Hoest                                                           
 • Loopneus                                                    
 • Keelpijn                                                        
 • Kortademigheid                                         
 • Koorts                                               

Als het antwoord op één van die vragen JA is, blijf dan thuis.

Ontwikkel je tijdens de dag een van bovenstaande klachten, verwittig dan het onthaal en keer meteen huiswaarts. Bij twijfel kan je aan het onthaal om een thermometer vragen.

Vooraleer een les of opleiding kan starten, zal de docent of klasverantwoordelijke de bovenstaande checklist (die hij ophaalt bij het onthaal) overlopen met de klas. Pas nadat het ingevulde formulier weer aan het onthaal is bezorgd, kan de les of opleiding van start gaan.

We nemen de volgende extra maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan:

 • De catering is gesloten zolang de horeca gesloten is. Iedereen brengt dus zijn eigen lunch én drank mee. Er zal ook geen koffie, thee of water beschikbaar zijn.
 • Per leslokaal mogen maximaal 14 studenten aanwezig zijn. Per student moet er 2m² ruimte zijn en voor elke docent 8m².
 • De liften blijven buiten gebruik.
 • De fitness, dojo, sporthal en atletiekpiste blijven afgesloten.
 • Er wordt maximaal gestreefd naar een spreiding van aanvangs-, eind- en pauzemomenten. We willen absoluut vermijden dat er op hetzelfde moment te veel mensen op eenzelfde plek zijn. Blijf dus zelf ook nergens hangen als het niet nodig is en al zeker niet in groep.
 • De klasverantwoordelijke van de dag gaat, alleen, langs het onthaal om de box en de checklist op te halen. Hij of zij opent het klaslokaal en laat dan aan de andere aspiranten, die buiten wachten, weten dat er naar binnen kan gegaan worden.
 • Aspiranten en studenten die les krijgen in het hoofdgebouw, komen binnen via de deur op het einde van de gang van de C-blok en niet via de hoofdingang.
 • Aspiranten en studenten die geen les hebben in het hoofdgebouw, vermijden dit deel van de campus.

- Brandweerploegen wachten buiten op de hoofdparking, terwijl de verantwoordelijke zich aanmeldt bij de instructeurs. Daarna gaan ze samen rechtstreeks naar de hen toegewezen locatie.

- Aspiranten en studenten die les hebben in de polyvalente zaal, verzamelen op het paradeplein en gaan niet door het hoofdgebouw.

- Middag- en sanitaire pauzes worden zoveel mogelijk genomen in een lokaal bij de oefenlocatie, zoals loods 4, THV-loods, logistiek gebouw, gaspakkengebouw, ...

- Het personeel gebruikt de gebruikelijke toegangen tot de gebouwen.

- Aannemers en bezoekers melden zich aan via het onthaal.

 • Studenten of docenten worden niet toegelaten op de burelen van Campus Vesta.
 • Comfortmaskers moeten enkel indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden.
 • Douchen mag enkel bij warme trainingen. Voor personeel, aspiranten en koude trainingen is douchen niet toegestaan.
 • De volgende voorrangsregels gelden als je elkaar moet kruisen:

- Op de trap heeft wie naar beneden komt, voorrang.

- Aan deuren heeft wie naar buiten gaat, voorrang.

- Net zoals in het verkeer lopen we vanaf nu ook steeds aan de rechterkant.

- Waar mogelijk wordt gewerkt met eenrichtingsverkeer; dit zal aangegeven staan.

 • Aspiranten komen in uniform naar de campus.
 • Bij de koude opleidingen wordt er omgekleed op de locatie.
 • Bij de warme trainingen wordt er omgekleed in de kleedkamers:

- weekdagen overdag: dienstengebouw

- avond en weekend: politiekleedkamers

- Ook hier worden afstandsregels en maximale bezetting gerespecteerd. In de kleedkamer worden maximaal 8 personen toegelaten, in de kleine kleedkamer 4 en in de dameskleedkamer 4.

 • De gebruikte lockers worden elke keer ontsmet.

Nog even herhalen dat de volgende zaken nog steeds geen goed idee zijn:

 • Handen geven, kussen.
 • Carpoolen. Enkel voertuigen die groot genoeg zijn om social distancing toe te laten, mogen door meer dan een persoon tegelijk gebruikt worden. Het is trouwens ook aangeraden om je auto geregeld te verluchten en te reinigen.
 • Beperk het uitwisselen van voorwerpen, zoals balpennen, enz.
 • Werkmateriaal dat wordt doorgegeven, moet worden gereinigd.

Volgende van de detaillijst