G-RSTV

Doelgroep

Je bent lid van een openbare of bedrijfsbrandwacht.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis van binnenbrand beschikken.

Leerdoelstellingen

Met een bijkomende tool leer je gevaarlijke brandfenomenen herkennen en inschatten. Om brandbestrijdingstechnieken op de juiste wijze toe te passen, is veel kennis van en inzicht in het verloop van een brand nodig. Het zogenoemde GRSTV-model beschrijft deze indicatoren in de context van het brandverloop en geeft onderlinge verbanden tussen deze indicatoren aan. Dit model is een bijkomende tool die de mogelijkheid biedt om gevaarlijke brandfenomenen te herkennen en in te schatten.

Programma

Het RSTV-model is een model waar gekeken wordt naar Rook, Stroming, Temperatuur en Vlammen.

  • invloed van gebouwen op het brandverloop
  • het rooklezen

o    de rookkleur

o    de rookdichtheid

  • stroming

o    gravitationele stroming

o    evolutie van brand ifv luchtstromingen

o    neutrale laag

o    roll-over ter hoogte van de neutrale laag

o    pulseren

o    rookdrift

o    windeffect

  • temperatuur

o    temperatuursopbouw

o    temperatuursindicatoren

o    de limieten van de brandweeruitrusting

o    actieve temperatuurscontrole

  • vlammen

o    vlamtypes

o    vlamkleur en vlamtemperaturen

o    vlamvorm

  • casusbesprekingen aan de hand van foto’s en filmpjes

Datum

doorlopend, een dagdeel van 3 uren (datum af te spreken)

Meer info?