SHOTPROS

TRAIN – DECIDE – ACT

Het Horizon 2020 onderzoeksproject SHOTPROS verbetert de besluitvorming en reacties van Europese politieagenten onder druk tijdens risicovolle interventies door het ontwikkelen van nieuwe trainingsmethoden, door het ontwikkelen van een training curriculum en van een virtuele training.

Nieuw project ondersteunt Europese politieagenten in de uitdagingen waar zij voor staan

Het actieveld van de Europese straatpolitie verandert voortdurend en nieuwe uitdagingen doen zich steeds opnieuw voor. Omdat zij zich vaak als eersten bevinden in onbekende, onzekere en risicovolle situaties, moeten politieagenten vaak snel keuzes maken en reageren onder hoge stress en druk. Goed opgeleid personeel is dan noodzakelijk om onder deze hoge druk een situatie op een correcte manier in te schatten, beslissingen te nemen en hiernaar te handelen.

Daarom is een trainingsprogramma dat zich focust op deze besluitvormingsprocessen en de hieruit voortvloeiende interventiereacties de juiste stap vooruit om politiepersoneel beter in staat te stellen om correct en efficiënt te interveniëren tijdens bedreigende situaties. Op deze manier draagt SHOTPROS bij aan het verbeteren van de competenties en vaardigheden van de Europese politieagenten, die hen in staat zullen stellen om criminele feiten beter te voorkomen en de mogelijke impact van dit soort criminaliteit te verkleinen, steeds met inachtneming van de fundamentele rechten van hun burgers.

Betere besluitvormings- en reactiecapaciteiten dankzij VR-training

Het doel van SHOTPROS is het ontwikkelen van een gevalideerd model op basis van menselijke factoren, voor de besluitvorming en reactie onder druk in risicovolle situaties (Decision Making and Acting in Stressful and high-Risk Situations; DMA-SR). Een dergelijk model is cruciaal om beslissingen en gedrag beter te begrijpen wanneer diverse stressoren aanwezig zijn.

Hiervoor zal SHOTPROS een VR tool ontwikkelen waarmee experimenteel kan worden nagegaan in welke mate verscheidene menselijke factoren het besluitvormings- en reactieproces van politieagenten beïnvloeden. Op basis van deze innovatieve inzichten zal een trainingsprogramma met bijhorende VR trainingstool worden aangeboden voor de hands-on training van politieagenten in het nemen van beslissingen onder druk tijdens risicovolle interventies. Stress-inducerende menselijke factoren zullen worden gemanipuleerd in deze virtuele omgeving. Dit maakt het mogelijk een training aan te bieden die toegespitst is op specifieke situaties, contexten en individuen. Een VR-training die politieagenten op een grondige manier voorbereidt op reële incidenten, vergroot het uiteindelijke succes van politie-interventies en draagt zo bij aan het waarborgen van de maatschappelijke veiligheid.

Markus Murtinger, coördinator van SHOTPROS, benadrukt de relevantie van dit project: “Bestaande trainingen focussen vooral op de training van specifieke vaardigheden, zoals het leren gebruiken van bepaalde wapens. Aandacht voor besluitvormingsprocessen en acties op basis van deze beslissingen tijdens interventies is beperkt. Ons doel is om een trainingsprogramma te ontwikkelen, versterkt door Virtual Reality, om de huidige trainingsmethoden van politiediensten te veranderen en de trainingsprocessen te verbeteren. Een adequater gebruik van dwangmiddelen moet zorgen voor een vermindering van (bijkomende) schade en een daling van het aantal escalaties van geweld op het terrein.”

Rol van Campus Vesta

Campus Vesta neemt het End-User Management in SHOTPROS voor zijn rekening. Gestoeld op een jarenlange ervaring staat hij de eindgebruikers van het ontwikkelde VR-trainingscurriculum met raad en daad bij. Op die manier helpt Campus Vesta de Europese politiesamenwerking te verdiepen en ons kenniscentrum zo ook op de Europese kaart te zetten. Naast het End-User Management gebruikt Campus Vesta ook zijn kennis als trainingscentrum om field trials te organiseren waar de technologie getest en gedemonstreerd wordt, en ondersteunt hij de duurzaamheid van het project door zich in te zetten voor het VR and Police network.

VR en politie, een rit richting toekomst

In 2022 doet het project zijn eindsprint richting toekomst. Dit Europees project werpt een vernieuwende blik op politietraining. De gebruikte VR politietraining zal in de toekomst een aanvulling vormen op de bestaande politietraining. De ontwikkelde VR technologie alsook de wetenschappelijke omkadering (Universiteiten van Leuven, Amsterdam en Heidelberg en het Oostenrijkse Instituut voor Technologie) worden getest in 6 field trials:

  • 7-11 februari 2022 in Wenen
  • 21-25 maart 2022 in Boekarest
  • 4-8 april 2022 in Amsterdam
  • 19-22 april 2022 Selm (DE)
  • 16-20 mei 2022 in Berlijn
  • 13 september 2022 in Campus Vesta, Ranst (BE)

Campus Vesta organiseert op de campus in Ranst ook een tweedaagse Europese Conferentie op 14-15 september 2022 met als titel 'VR for Police, a drive into the future'. Help jij dit mee realiseren? Kun jij ons helpen met je expertise? Stuur dan een e-mail naar euprojects@campusvesta.be