E2mC

Integration of Social Media Analysis and Crowdsourced Information within Mapping and Early Warning Components of the Copernicus Emergency Management Service (H2020, 2016-2019)

Europees onderzoek E2mC richt zich op de technische en operationele haalbaarheid van de integratie van sociale media-analyse en crowdsourced-informatie in zowel de Mapping en Early Warning Components van Copernicus Emergency Management Service (EMS).

Het projectteam ontwikkelt een prototype van een nieuwe EMS-servicecomponent (Copernicus Witness). De bedoeling is  om social-media-analyse en crowdsourcingmogelijkheden te benutten en een nieuw product voor de EMS-portfolio te genereren.

Het projectteam bestaat uit 4 experts op het gebied van sociale media en crowdsourcing:

  • Tim Vanachte, innovatiespecialist bij Digipolis
  • Yves d'Eer, ambtenaar noodplanning gemeente Beveren
  • Kenny Meesters, onderzoeker rampenmanagement Technische Universiteit Delft
  • Bert Brugghemans, brandweercommandant brandweerzone Antwerpen

Het team geeft vanuit een eindgebruikersperspectief input en feedbackaan de technische ontwikkelaars. Dr. Kathleen Van Heuverswyn is de teamcoördinator.

Meer informatie:

Info over doelen, consortiumpartners en openbare deliverables op: www.e2mc-project.eu

Volgende van de detaillijst