eNotice

H2020, SEC21c, 2017-2022

Onderzoek naar en ontwikkeling van een Europees netwerk voor CBRN training centra, in opdracht van de Europese Commissie.

CBRN

Technische coördinatie eNotice

Via het eNotice project wil de Europese Commissie een dynamisch, efficiënt en duurzaam Europees netwerk uitbouwen van professionele CBRN training centra. Deze centra specialiseren zich in chemische, biologische, radiologische of nucleaire ongevallen en rampen.

Campus Vesta is de technische coördinator en heeft een leidende rol bij het opbouwen van dit netwerk, waarbij sowieso alle stakeholders van de publieke veiligheidssector worden betrokken. De CBRN-trainingscentra moeten innovatie faciliteren, en bruggen tussen de praktijkbeoefenaars en de ontwikkelaars van de overkoepelende technische tools.

Doel van eNotice

  1. Eerst en vooral het in kaart brengen van Europese CBRN opleidingscentra en een kwaliteitslabel verzekeren.

  2. Informatie en best practices uitwisselen met alle stakeholders via een digitaal kennisplatform voor alle stakeholders.

  3. Een gedetailleerd plan van aanpak uitwerken om zowel intellectuele als materiële resources te delen, zodat de lidstaten door goede training beter voorbereid zijn op ongevallen met gevaarlijke en al dan niet contaminerende stoffen.

  4. Het uiteindelijke doel van alle eNotice initiatieven is het verbeteren van de Europese paraatheid, veerkracht en reactie op CBRN-incidenten en terreuraanvallen.

Voortrekkersrol provincie Antwerpen

Campus Vesta is de technische coördinator van het project en neemt de lead in het uitbouwen van een kwalitatief CBRN netwerk voor de publieke sector. De provincie Antwerpen wil met haar opleidingscentrum innovatie stimuleren. En tegelijkertijd ook bruggen bouwen tussen de CBRN-praktijkbeoefenaars en de Research & Development teams die de technische tools ontwikkelen. Op Campus Vesta toetst de sector nieuwe technologieën aan de praktijk.

Meer weten?

De doelstellingen, kalender, activiteiten en de openbare deliverables kun je nalezen op www.h2020-enotice.eu

Volgende van de detaillijst