CascEff

Modelling of Dependencies and Cascading Effects for Emergency Management in Crisis Situations (FP7, 2013-2017)

Doel van het onderzoeksproject

In 2013 deed Campus Vesta voor het eerst mee aan Europees wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling van Casceff was om inzicht te krijgen in de trapsgewijze effecten bij crisissituaties. Na deze analyse kon men starten met de escalatie van incidenten in complexe omgevingen te verminderen.

Er werden via Casceff beleidsmakers, stakeholders en belangrijke beslissingspunten geïdentificeerd voor de ontwikkeling van een Incident Evolution Methodology (IEM) en Tool (IET) voor verbeterde beslissingsondersteuning bij escalerende incidenten.

Campus Vesta droeg bij aan het project vanuit een eindgebruikersperspectief en beval een transdisciplinaire aanpak aan.

Introductie transdisciplinaire aanpak bij rampen

© dr. Kathleen Van Heuverswyn 

Meer weten?

Contact

Volgende van de detaillijst