SHOTPROS

Doel:

Shotpros beoogt om de training van Europese politiemensen te verbeteren door het ontwikkelen van een training curriculum en van een virtuele training, waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke factor (stress, hoog-risico-omgeving) in operationele situaties.

Meer weten:

shotpros.eu/