QROC

Quick Response for Operational Centers

Doel:

Het verhogen van de bescherming van de publieke ruimte en van Europese burgers tegen terroristische – en CBRN aanslagen door het implementeren van een duurzaam, veilig en snel mechanisme voor communicatie tussen de operationele centra in Europa om tijdens het “Gouden Uur” relevante operationele informatie uit te wisselen.

Meer weten:

qroc-project.eu/