eNOTICE

European Network of CBRN Training Centers

CBRN

Doel:

Het tot stand brengen van een Europees netwerk van CBRN training-, test- en demonstratiecentra met het oog op het verhogen van de trainingscapaciteit die moet leiden tot een verhoogde voorbereiding en respons op incidenten; dit door een verhoogde samenwerking tussen CBRN training centra én door innovatie in CBRN training, gebaseerd op input van de noden van “practitioners”.

Meer weten:

www.h2020-enotice.eu