EU CBRN Project Melody

politie eerste en dringende maatregelen

Doel:

Het ontwikkelen en testen van een geharmoniseerd CBRN-trainingscurriculum voor brandweer, politie en medische hulpverlening.

Meer weten:

melody.sckcen.be/