EU CBRN Project Melody

politie eerste en dringende maatregelen

De ontwikkeling van een geharmoniseerd CBRN-trainingsprogramma voor eerstelijnshulpverleners (brandweer, medisch personeel, politie, dispatchers,…) in Europa.

Rol van Campus Vesta

  • Campus Vesta is een van de vier deelnemende Europese opleidingscentra (België, Nederland, Hongarije, Finland) die het opleidingsconcept uittesten en feedback geven aan de ontwikkelaars.
  • Organisatie van een validatiemoment in mei 2022 op Campus Vesta
  • Looptijd: 45 maanden (oktober 2018 – juni 2022)