Bedrijfshulpverlener opfrissing

Doelgroep

Je volgde al een basisopleiding bedrijfshulpverlener en wilt je competenties behouden.

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent al in het bezit van een brevet bedrijfshulpverlener.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je herhaalt alle vaardigheden die je in de vingers moet hebben om bij een ongeval of bij een ziekte op te treden als eerstelijnshulpverlener. De bijscholing leidt tot een officieel erkend brevet.

Programma

De opleiding duurt minimum 4 uur. Je krijgt een opfrissing over hoe je noodsituaties adequaat benadert. Onder andere twee uur CPR met het AED-toestel. Afhankelijk van jouw noden of de sector waarin je actief bent, kan de klemtoon anders liggen in de daarop volgende twee uur.

Praktisch

o Kostprijs 55 euro
o 4 uur waarna attest

o Data:

  • 18 februari 2020 van 8 tot 12 uur
    Opfrissing benadering noodsituatie en CPR/AED + evacuatietechnieken en brandwonden
  • 24 april 2020 van 8 tot 12 uur
    Opfrissing benadering noodsituatie en CPR/AED + vaak voorkomende ziektebeelden 

Andere data in gedachten of de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.

Meer info?

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
Telefoon
03 540 02 61

Volgende van de detaillijst