Moeilijke vragen over islam en islamisme

Onze maatschappij is heel multicultureel. Campus Vesta speelt hier al jaren op in en organiseert uiteenlopende opleidingen rond diversiteit en maatschappelijke uitdagingen.

Doel

Na de opleiding voor politieprofessionals Moeilijke vragen over islam en islamisme hebben de cursisten een betere basiskennis van deze religie en van stromingen binnen de islam. Zoals bijvoorbeeld de politieke islam waarbij aanhangers streven naar een maatschappij gebaseerd op hun interpretatie van de koran. Moeilijke vragen worden niet uit de weg gegaan. De islamkenners die lesgeven benadrukken dat er geen taboes mogen zijn.

Er komen uiteraard ook heel wat praktische onderwerpen aan bod. Zo leren cursisten bijvoorbeeld bij over wat de ramadan precies inhoudt en hoe de dagen van moslimburgers er dan uitzien, waarom moslims Mekka bezoeken, enz. Een ding staat vast: hoe beter we elkaar leren kennen, hoe meer respect we voor elkaar hebben. 

Inhoud

De opleiding gaat dieper in op onderwerpen zoals: basiskennis islam, migratiegeschiedenis van 1960 tot op heden, overzicht verschillende aanwezige moslimgemeenschappen verschil tussen religie en cultuur, inleiding tot het stappenplan voor preventie en interventie, enz.

Aanvulling op de CoPPRa-cursus

De deelnemers hebben voordien al een cursus CoPPRa, ofwel gemeenschapsgerichte politiezorg om radicalisering en terrorisme te voorkomen, gevolgd. Het CoPPRa-project is een samenwerkingsverband tussen elf EU-lidstaten en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Tijdens de opleiding CoPPRa verdiep je je in het radicaliseringsproces, radicale en terroristische groeperingen en het plan radicalisme van Binnenlandse Zaken. Pas nadat je deze opleiding volgde, kun je je inschrijven voor een opleiding islam en islamisering.

Voor deze opbouw is er een logische verklaring: terrorisme is een overkoepelende term en gaat veel breder dan religieus terrorisme. De CoPPRa opleiding gaat evengoed dieper in op extreemrechtse, extreemlinkse, anarchistische en tal van andere organisaties met een terroristisch karakter. Maar om islamisering en de strijd om een samenleving te creëren die gebaseerd is op een starre interpretatie van de koran, moet je wel basiskennis hebben van islam en de stromingen binnen islam. In de nieuwe opleiding wordt er door islamkenners heel respectvol informatie gegeven over de islam.

Docenten

De zoektocht naar relevante gastsprekers en docenten voor deze opleiding nam meer dan een jaar in beslag. We gingen niet over een nacht ijs. De juiste mensen samenbrengen en deze opleiding inhoudelijk vorm geven, vergde veel research en sectoroverleg.

De vraag naar deze opleiding kwam vanuit de politiezones en Campus Vesta ging ermee aan de slag. Het is een positief signaal dat er vanuit de politie zoveel interesse is in bijleren over islam en islamisering.

Studenten basisopleiding politie bezoeken moskee en synagoge

De in 2014 vernieuwde basisopleiding politie legt de klemtoon op werkplekleren. Je leert pas echt bij door je theoretische kennis te koppelen aan praktijktrainingen zoals rollenspelen, stages op het terrein en door werkbezoeken. Zo zal de nieuwe generatie politie sowieso al hebben kennisgemaakt met de islam voor ze het terrein opgaan. De politiestudenten van de provincie Antwerpen krijgen onder andere een begeleide rondleiding in een synagoge en moskee.

Studenten van de basisopleiding politie werken bovendien ook een dag in de gevangenis, bezoeken de rechtbank en gaan naar Kazerne Dossin waar het thema mensenrechten ruim aan bod komt. De taak van Campus Vesta is politieprofessionals af te leveren die met twee benen in onze maatschappij staan en over een ruime algemene kennis beschikken. 

Volgende van de detaillijst