Bijzondere veldwachter - basisopleiding

Doelgroep

Je bent aangesteld als bijzondere veldwachter en je mag aan de opleiding beginnen.

Leerdoelstellingen

Als bijzondere veldwachter ben je een officier van gerechtelijke politie met beperkte politiebevoegdheid. Je moet erop toezien dat iedereen de geldende wetten eerbiedigt en je spoort misdrijven op binnen de grenzen van het gebied waarvoor je beëdigd bent.

Programma

De basisopleiding duurt 80 uur.

De leert de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter om ze zo goed mogelijk toe te passen in de praktijk. Je verdiept je in opsporing- en vaststellingsbevoegdheid, wanneer je bijstand vraagt aan de politie, hoe je een proces-verbaal opstelt, de inbeslagneming en het bewaren van voorwerpen en het recht om weggenomen voorwerpen te volgen, enz. Communicatievaardigheden komen ook aan bod.

Je kunt als OGP (officier gerechtelijke politie) een persoon vatten die op heterdaad wordt betrapt. Daarnaast heb je ook bepaalde bevoegdheden op het vlak van fauna en milieubeheer. Op elk moment kun je je houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeer je gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben. Vandaar heb je na de opleiding ook kennis van de statutaire en administratieve regels binnen jouw vakdomein.

Meer info?

Volgende van de detaillijst