Commerciële nummerplaten - wet en controle

Erkenningsnummer

7484

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden uit alle kaders en CALog-personeelsleden.

Bijkomende informatie

nvt

Inhoud

 • wettelijk kader van commerciële nummerplaten in België
 • categorieën
 • aanvraagprocedure en inschrijving
 • gebruiksvoorwaarden
 • geldigheidsperiode, vignet en kentekenbewijs
 • geldigheidskenmerken van de kentekenplaat
 • ambtsplichten bij onrechtmatig gebruik
 • voorbeeldgedrag van de controleur, reflectie op deontologische code en op veiligheidsvoorschriften tijdens een verkeerscontrole
 • proces-verbaal en bewijsvoering, flankerende maatregelen
 • gevolgen voor de overtreder en strafbepalingen
 • oefeningen aan de hand van praktijkvoorbeelden en een voorbeeld proces-verbaal
 • nabespreking

Duur van de opleiding

4 uur

Maximum aantal deelnemers

25

Prijs

Participerend 54 euro  / Niet-participerend 67 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Diet Staes via diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03