Omgaan met agressie en fysieke bedreigingen op de werkvloer

Een opleiding op maat van uw bedrijf

Prijs

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, de intensiteit van de scenariotraining en de locatie. De opleiding vindt plaats op Campus Vesta zelf of op locatie. Op Campus Vesta zelf is het zelfs mogelijk om te trainen in een ziekenhuisvleugel, keuken, treinstel,...

Doelgroep

Diensten uit de openbare en privésector: loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal,...), bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, cipiers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten,...

Docent

Specialisten geweldbeheersing leren je hun tips & tricks.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke basiskennis hebben.

Leerdoelstellingen

Je bekijkt hoe je risico's tijdig kunt inschatten en hoe je anticipeert op geweld. Je krijgt de basisprincipes van zelfverdediging onder de knie (hoe kom ik er met minimale schade uit?) en je traint bovendien op adequaat hulp inroepen.

Mogelijke klemtonen
 

 • de eigenschappen van crisisinterventies en de theoretische omkadering
 • de vormen en soorten van een crisissituatie met betrekking tot agressieve context
 • basisbegrippen van het crisisonderhandelingstechnieken bij plots escalerende situaties
 • elementaire basisbegrippen met betrekking tot radioprocedures en veiligheidsprotocollen
 • ethisch en wettelijk kader van zelfverdediging
 • crisissituaties inschatten en interveniëren tijdens verbale en fysieke agressie
 • de fysieke interventietechnieken (die in staat stellen om zichzelf terug te trekken uit een gevaarlijke
  situatie, om zich te beschermen en om de agressieve persoon of groepssituatie te controleren)
 • primaire gesprekstechnieken bij crisissituaties
 • praktisch toepassen van de aangeleerde procedures en communicatievaardigheden
 • correct gebruik van communicatiemiddelen
 • aangepaste communicatieve vaardigheden gebruiken bij specifieke crisissituaties zoals personen onder
  invloed van drank of drugs, dreiging, plots wapenvertoon
 • de manieren om de patiënt en het personeel tegen lichamelijke schade te beschermen
 • de noodprocedures (verzoek om interne en externe assistentie
 • de zorg na een incident voor de patiënt en het personeel


Meer info?

Volgende van de detaillijst