Omgaan met verbaal geweld

Een opleiding op maat van uw bedrijf

Doelgroep

Diensten uit de openbare en private sector: loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal,...) bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten, gerechtsdeurwaarders, leerkrachten, verkopers,...

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Je ontdekt je eigen "triggers". Je bespreekt met de andere cursisten je eigen ervaringen met verbale agressie op de werkvloer. Je leert uiteenlopende soorten agressie in te schatten en bekijkt de opbouw van de-escalatie. De aanpak is zeer praktijkgericht en uit de rollenspelen haal je heel wat tips & tricks.

Inhoud
 

 • inzicht in opbouw van agressie, achtergrond van verbale agressie en de meest passende benadering
 • psychologische geweldspiraal beheersen en inzicht krijgen in het gedrag van de verbale agressor
 • het gebruiken van geweldloze verweervormen
 • provocatie en manipulatie
 • het maken van een risico-inschatting
 • omgaan met stress
 • overredingstechnieken
 • ombuigen van verbaal geweld tot een begrijpelijk gespreksniveau
 • praktijkvoorbeelden en rollenspelen
 • werken in een meertalige context
 • omgaan met groepsconflicten


Meer info?


Volgende van de detaillijst