Postgraduaat rampenmanagement

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede ‘situational awareness’ en een snelle besluitvorming zijn essentieel in het vermijden van een verdere escalatie en in het beheersen van de crisis en de schade.

De opleiding Postgraduaat Rampenmanagement (PRGM) geeft vanuit onderzoek en praktijk een beeld van de hedendaagse principes en technieken.

Een interuniversitair programma

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV). De opleiding is in 1988 in Leuven ontstaan vanuit de faculteit Geneeskunde. Vanaf het academiejaar 2005 bood de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen een eigen postgraduaat aan met een duidelijke operationele focus. In 2018 besloten de twee opleidingen samen te smelten tot een interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement en sloten de faculteiten van de universiteiten van Gent en Brussel aan.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines:

  • Bevelvoerders brandweer en politie
  • Artsen en verpleegkundigen
  • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven
  • Ambtenaren noodplanning
  • Beleidsverantwoordelijken
  • Vrijwilligers en medewerkers met een coördinerende rol binnen crisisbeheer

Programma van dit academiejaar 2019-2020

Een academische verantwoordelijke en een vertegenwoordiger vanuit het werkveld geven elke module inhoudelijk vorm. Daarnaast staan een academisch coördinator en een administratief coördinator voor het volledige postgraduaat in voor de samenhang en organisatie:

  • Academisch coördinator voor de opleiding: Marc Sabbe (KU Leuven)
  • Administratief coördinator: Ronald Ackermans (Campus Vesta)

Zoals vastgelegd in het examenreglement kan men het getuigschrift postgraduaat rampenmanagement behalen indien men met goed gevolg module 1, module 2 en twee keuzemodules aflegt (telkens min. 50% van de punten per module). Het postgraduaat bedraagt 20 studiepunten. De opleiding wordt opgedeeld in 10 afzonderlijke modules. Je kan het volledige pakket van je opleiding spreiden over verschillende academiejaren. Tijdens de opleiding of nadien kan je bijkomende modules volgen. 

De modules die worden georganiseerd in academiejaar 2019-2020 zijn:

Inschrijven

Je kan je kandidaat stellen en inschrijven voor de opleiding in enkele eenvoudige stappen. Hiertoe beschik je minstens over een bachelordiploma.

Je kan het inschrijvingsformulier hieronder downloaden. Gelieve dit volledig en correct in te vullen.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om deel te kunnen nemen. De examencommissie voorziet dan een toelatingsproef. Een beperkte basiskennis is vereist. Bij een positieve evaluatie kan je nadien inschrijven.

Uw motivatiebrief dien je voor 7 september 2019 te richten aan: rampenmanagement@campusvesta.be. Bij ontvangst van de motivatiebrief zullen de nodige documenten toegestuurd worden die je toelaten uw basiskennis te verruimen.

Voor meer info: christine.vandenbroeck@campusvesta.be of bel naar 0473 67 04 30 (Chris).

Als je kandidaatstelling goedgekeurd wordt en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je via Campus Vesta ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in latere fase meegedeeld. Het postgraduaat wordt uit naam van alle deelnemende universiteiten uitgereikt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is voor alle modules gelijk en bedraagt €600 per module. Voor je inschrijving, je verzekering als deelnemer en voor andere administratieve zaken vragen we eenmalig €100. 

Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage. Je kan wel gebruik maken van de KMO-portefeuille. De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Je kan ook als vrij student aan een module deelnemen (behalve aan module 1). Je betaalt dan voor één module en de administratieve kost indien dat je eerste inschrijving is voor deze opleiding.

Meer info?

Volgende van de detaillijst