Baliepersoneel, collegialiteit en samenwerken

Doelgroep

Je bent een Calog-medewerker niveau D en je wilt een attest behalen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

  • Je ontdekt het belang van op een goede en klantvriendelijke manier contact te leggen met de klant en een positieve ambassadeur te zijn van de politie.
  • Prioriteiten stellen op vlak van collegialiteit
  • Je leert je bagage op het vlak van mensenkennis in te zetten en je skills op het vlak van samenwerking te verfijnen.

Programma

Theorie

  • basisvaardigheden communicatie
  • conflicthantering

Praktijk
De verworven kennis wordt getest tijdens rollenspelen.

Wanneer

Er start telkens een opleiding zodra er genoeg kandidaten zijn.

Meer info?

Margriet Meijeren

Functie
Administratief organisator functionele en voortgezette politieopleidingen
Telefoon
03 540 02 70

Volgende