Referentiepersoon inzake discriminatie en haatmisdrijven

Erkenningsnummer

4869

Doelgroep

  • Deze opleiding is enkel bestemd voor personeelsleden van de geïntegreerde politie die door hun meerdere aangewezen werden als referentieambtenaar inzake feiten van discriminatie en haatmisdrijven volgens de COL 13/2013.
  • Deze opleiding is ook toegankelijk voor de referentiemagistraten verantwoordelijk voor feiten van discriminatie en haatmisdrijven volgens de COL 13/2013.

Programma

  • Wettelijk kader en toepassingen: de omzendbrief COL 13/2013 en de wetten anti-discriminatie en anti-racisme.
  • De rol van de referentieambtenaar inzake discriminatie en haatmisdrijven.
  • Begrip diversiteit en de verschillende referentiekaders waarin het zich onderscheidt, gepast gedrag tonen bij discriminerende gedragingen, racisme of haat.
  • De verschillende politionele, juridische en externe partners die betrokken zijn bij de problematiek en het belang van samenwerking. 

Aantal deelnemers

Minimum 10 - maximum 15

Bijkomende info

  • De opleiding start om 8.15 uur op Campus Vesta.
  • Meld je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 68.
  • Inschrijven kan alleen door de bevoegde HRM-dienst via het vaste inschrijvingssjabloon.

Meer info over opleiding

Volgende van de detaillijst