Turbolöscher

Op de netwerkdag van Netwerk Brandweer, op 28 september, werd de turbolöscher op onze campus uitgetest. Dit samen met BASF Antwerpen, Civiele Bescherming en gedeputeerde Jan De Haes.

Deze turbojet is een uniek brandweermiddel op basis van twee vliegtuigstraalmotoren. Het toestel kan onder andere ventileren en met 8 000 liter water per minuut een groot volume aan nevel verspreiden. Het uitwassen van rook, het koelen van schepen bij scheepsbranden of het blussen van complexe industriebranden zijn enkele voorbeelden waarbij de Turbolöscher kan ingezet worden.