Externe docenten verdwijningen

Campus Vesta apb zoekt externe docenten 'verdwijningen' voor de vakgroep politionele praktijk om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) of het middenkader (opleiding tot hoofdinspecteur van politie).

Op jaarbasis ontvangt Campus Vesta 4 à 5 keer een instroom van nieuwe aspirant-inspecteurs. Het vak ‘verdwijningen’ wordt in het basiskader 6 uur per lichting gegeven.

Aan het middenkader wordt 8 uur gegeven. Jaarlijks is er één lichting aspirant-hoofdinspecteurs.

Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold, beschikt over een grondige kennis van pedagogiek of didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Bij selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta bezorgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 12 oktober 2023 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50