Externe docent pediatrie

Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten pediatrie voor opleidingen binnen 'dringende geneeskundige hulpverlening' (DGH). Dankzij de uitbouw van het docentenkorps willen we de opleidingen voor derden kwalitatief en efficiënt organiseren.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen in een DGH-context. Je wordt na overleg ingezet in een of meerdere modules van deze opleiding(en).

Takenpakket

Je verzorgt opleidingen binnen een specifiek vakgebied waarvoor je geselecteerd wordt:

 • basisopleiding + bijscholingen (permanente vorming) voor hulpverlener-ambulancier
 • EHBO-opleidingen op maat

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een grondige kennis over pediatrie en pediatrische urgenties en

 • Je bent pediatrisch verpleegkundige of
 • Je bent arts, actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening of
 • Je bent verpleegkundige met BBT spoed en intensieve zorgen of
 • Je bent verpleegkundige met 3 jaar ervaring in de dringende geneeskundige hulpverlening of
 • Je bent hulpverlener-ambulancier met 3 jaar ervaring in de dringende geneeskundige hulpverlening

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding eventueel ook op locatie te geven.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vakgroepoverleg.
 • Je bent aanwezig op het onthaalmoment voor nieuwe docenten.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je werkt samen in teamverband.
 • Je volgt de afspraken en reglementen van Campus Vesta.

Ons aanbod

 • Wij bieden je pedagogische ondersteuning.
 • Je kan een les van een docent bijwonen ter inspiratie.
 • Er is lesmateriaal ter beschikking. Zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering van je les (lesfiche, PowerPoint-presentatie, demo-materiaal…)
 • Voor de basisopleiding is er een vast lesprogramma zodat je jouw planning hierop kan afstemmen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,39 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 17 oktober 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online toevoegen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Houd deze dag dan ook zeker vrij!

 • screening van het sollicitatiedossier, waarna de jury beslist of je wordt uitgenodigd.
 • positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef en een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op maandag 24 oktober 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

De selectie bestaat uit 2 delen.

Deel 1: praktische proef

 • Tijdens een proefles worden jouw pedagogische en communicatieve vaardigheden getoetst door een jury. Houd er rekening mee dat een theoretische les ook interactief kan zijn.
 • Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Er wordt ook rekening gehouden met de manier waarop je de les geeft. De inhoud van je proefles gaat over hulpverlening bij kinderen. Via deze link (ga naar hoofdstuk 7!) vind je meer informatie over het onderwerp. Je krijgt hiervoor 15 minuten de tijd. Graag ontvangen wij je lesplan/lesvoorbereiding voor aanvang van de proefles. Een pc, beamer en whiteboard met stiften zijn voorzien in het selectielokaal.

Deel 2: mondelinge proef

Een competentiegericht interview met betrekking tot reeds verworven vaardigheden/competenties, professionele ervaringen, motivatie en affiniteit met het werkterrein.

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Stéphanie Geuens via jobs@campusvesta.be