Externe docent wetgeving personenvervoer en taxi

Campus Vesta zoekt externe docenten (specialisten) op het domein van de wetgeving personenvervoer en taxi voor de vakgroep verkeer om het huidige docententeam van de voortgezette en functionele opleidingen te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. 

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je zal ingezet worden voor voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je werkt in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Je kan aantonen dat je vertrouwd bent met de wetgeving rond personenvervoer en taxi en dat je deze praktisch kan toepassen.
 • Je kent de Europese, federale en Vlaamse gewestelijke regelgeving inzake ongeregeld vervoer, geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer, taxidiensten en diensten voor het verhuur met bestuurder.
 • Je kent de richtlijnen voor het opstellen van een proces-verbaal en het toepassen van de procedure van de onmiddellijke inning en consignatie van een som.
 • Je hebt ervaring in het dagelijks gebruik, je kan het bovengenoemde praktisch toepassen en je bent op de hoogte van de laatste wetswijzigingen.
 • Je beschikt over een grondige kennis betreffende wegverkeer in het algemeen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Indien je geselecteerd wordt, moet je je korpschef inlichten over deze nevenactiviteit en het bewijs daarvan aan Campus Vesta bezorgen. 

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je kan op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze lesgeven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om dagelijkse werken en (her)examens op te stellen en te verbeteren.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Verdere verwachtingen van prestatieverleners aan Campus Vesta zijn te vinden op www.campusvesta.be (‘over ons’).

Praktische informatie

 • Het bruto uurloon bedraagt 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve uurverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken. 

Verloop van de selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd die dag dan ook vrij!

Na een screening van het sollicitatiedossier worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury met aansluitend een kort gesprek. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten met voorkennis (voortgezette of functionele opleidingen).

Het selectiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2019. Het precieze uur wordt je na de positieve screening van het sollicitatiedossier meegedeeld.

Kandidaatstelling

 • Schrijf je uiterlijk op 3 juni 2019 in bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • De volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • behaalde diploma’s of attesten

Meer info?

 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Tom Gorrebeeck via 03 540 02 73.
 • Voor praktische vragen over de selectieprocedure kun je terecht bij Shana Minnen via 03 205 36 07.