Externe docent voor medische opleidingen

Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten voor de verdere uitbouw van de bedrijfsopleidingen, zodat de opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden. Je zal worden ingezet voor de medische opleidingen (afdeling Multidisciplinaire Opleidingen en Projecten).

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen in een medische context. Je brengt kennis, vaardigheden en attitudes over met de gepaste hulpmiddelen. Je creëert een positief leerklimaat. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe lessen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • bachelor verpleegkunde of
 • gegradueerde verpleegkunde of
 • hulpverlener-ambulancier of
 • bedrijfshulpverlener met 5 jaar ervaring

Andere medische diploma’s kunnen in aanmerking komen op voorwaarde dat je tewerkgesteld bent binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding op regelmatige basis te geven.
 • Je bent bereid om de opleiding ook te geven op locatie binnen de brandweerzones.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vakgroepoverleg.
 • Je werkt actief mee aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Je bent aanwezig op het onthaalmoment voor nieuwe docenten.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je werkt samen in teamverband.
 • Je volgt de afspraken en reglementen van Campus Vesta.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,39 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 9 november 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Selectieverloop

De datum voor het selectiemoment is definitief. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Screening van het sollicitatiedossier, waarbij de jury beslist of je wordt uitgenodigd.
 • Positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef en een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op woensdag 16 november 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

De selectie bestaat uit 2 delen.

 • Deel 1: praktische proef

Je geeft een proefles waarin de jury jouw pedagogische en communicatieve vaardigheden beoordeelt. Houd er rekening mee dat een theoretische les ook interactief kan zijn.

Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Er wordt ook rekening gehouden met de manier waarop je de les geeft. Je krijgt hiervoor 15 minuten de tijd. Graag ontvangen wij je lesplan/lesvoorbereiding voor de aanvang van de proefles.

Een pc, beamer en whiteboard met stiften zijn voorzien in het selectielokaal.

 • Deel 2 : mondelinge proef

Een competentiegericht interview met betrekking tot reeds verworven vaardigheden/competenties, professionele ervaringen, motivatie en affiniteit met het werkterrein.

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50