Externe docenten 'alcohol en drugs in het verkeer'

Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten 'alcohol en drugs in het verkeer' om het huidige docententeam binnen de vakgroep verkeer te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie). Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

• In geval van selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta bezorgen.

• Je beschikt over een grondige kennis over het wegverkeer in het algemeen.

• Je voert op geregelde basis de alcohol- en drugsprocedure in het verkeer autonoom uit.

• Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding, georganiseerd door Campus Vesta, te volgen.

Specifieke verwachtingen

• Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de te doceren materie.

• Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.

• Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.

• Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.

• Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.

• Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.

• Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.

• Je bent bereid om samen te werken in teamverband.

Praktische informatie

• Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. 

• De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

Screening sollicitatiedossiers

• Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.

• Na de proefles volgt een competentiegericht interview, waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

De selectiemomenten vinden plaats op dinsdag 17 maart (namiddag), donderdag 19 maart (hele dag) en vrijdag 20 maart 2020 (voormiddag). Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Opgelet, de data in deze vacature zijn definitief! Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve een van deze momenten dan ook vrij te houden. 

Kandidaatstelling

• Inschrijven kan tot en met 3 maart 2020 via het online inschrijvingsformulier.

• Je moet de volgende documenten online opladen:

  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

• Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Tom Gorrebeeck via tom.gorrebeeck@campusvesta.be. 

• Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Minnen via jobs@campusvesta.be.