Externe docenten 'boorddocumenten, wetgeving inschrijving, verzekering en rijbewijs'

Campus Vesta apb zoekt externe docenten 'boorddocumenten, wetgeving inschrijving, verzekering en rijbewijs' voor de vakgroep verkeer en organiseert hiervoor een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. 

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je zal ingezet worden in de opleiding basiskader (opleiding tot inspecteur van politie). Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Te realiseren doelstellingen

 • Je handelt in verkeerssituaties vanuit de principes van excellente politiezorg.
 • Je herkent gevaarlijke en maatschappijstorende verkeersinbreuken en je rechtvaardigt standpunten.
 • Je identificeert en controleert noodzakelijke boorddocumenten en je treft maatregelen bij inbreuken.

Toelatingsvoorwaarden

 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta bezorgen.
 • Je werkt in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Je hebt grondige kennis over de gevraagde wetgevingen en het wegverkeer in het algemeen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding, georganiseerd door Campus Vesta, te volgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om te werken in teamverband.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. 
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve een van deze momenten dan ook vrij te houden. 

Screening sollicitatiedossier

• Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig. Je moet de lesvoorbereiding/lesfiche afgeven op de selectiedag.

• Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

De selectiemomenten vinden plaats op dinsdag 17 maart (namiddag), donderdag 19 maart (hele dag) en vrijdag 20 maart 2020 (voormiddag). Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. 

Kandidaatstelling

• Inschrijven kan tot en met 3 maart 2020 via het online inschrijvingsformulier.

• Je moet de volgende documenten online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

• Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Tom Gorrebeeck via tom.gorrebeeck@campusvesta.be. 

• Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Minnen via jobs@campusvesta.be.