Externe docenten Brandweerduiker

Campus Vesta apb is voor zijn opleiding ‘brandweerduiker’ op zoek naar externe lesgevers die, samen met de leden van de vakgroep, kunnen ingezet worden tijdens verschillende opleidingsmomenten. Hiervoor organiseren we een selectieronde.

Ons lessenpakket bestaat uit twee modules.

Je zal zowel de theorie als de praktijklessen geven, en dit zowel in het zwembad als in open water. Dit in het kader van de huidige opleidingsmodules van onze brandweerafdeling. 

 • Module 1: Opleiding van zwemmer tot sportduiker (niveau Nelos 2*duiker / PADI Advanced Open Water Diver).
 • Module 2: Opleiding van sportduiker tot operationele brandweerduiker.

Wat verwachten we van onze instructeurs?

 • Je moet in staat zijn “zelfstandig” te duiken.
 • Je moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden in België.
 • Je moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers in alle veiligheid te begeleiden en het duiken aan te leren.
 • Je moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van het getuigschrift FOROP1 of FOROP2 of een pedagogisch diploma, of je bent bereid om het getuigschrift FOROP1/pedagogische opleiding georganiseerd door Campus Vesta te behalen.
 • Je bent actief als brandweerduiker.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als brandweerduiker.
 • Je hebt minimaal 50 brandweerduiken uitgevoerd.
 • Je bent medisch gekeurd als operationele brandweerduiker.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je beschikt over een objectief observatievermogen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt deel aan vakgroepoverleg.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Wat Campus Vesta verder verwacht van prestatieverleners vind je op onze website.

Praktische informatie

Je ontvangt als instructeur een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.

Verloop van de selectie

De datum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

Na een screening van de sollicitatiedossiers worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een proefles van maximaal 10 minuten te geven aan een jury met aansluitend een kort gesprek. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten.

Het selectiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 16 november en/of 30 november 2021. Het precieze uur wordt nog meegedeeld aan de kandidaten.

Kandidaatstelling

Je kunt je inschrijven tot en met 7 november 2021 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • een korte motivatie
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Met inhoudelijke of praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij jobs@campusvesta.be of via het algemeen nummer 03 205 19 50.