Externe docenten coaching en EVAL

Campus Vesta apb is voor het vakgebied 'competentiemanagement en evaluatie (M01) en coaching van mensen (B02)' op zoek naar meerdere externe lesgevers die, samen met de huidige leden van de vakgroep, kunnen ingezet worden tijdens verschillende opleidingsmomenten. Hiervoor organiseren we een selectieronde.

Profiel

 • Je bezit inhoudelijke kennis over het evaluatiesysteem binnen de brandweer.
 • Je hebt enige expertise in competentiemanagement.
 • Je kent actieve gespreks- en luistertechnieken en weet deze in de juiste context toe te passen.
 • Je bezit een mensgerichte visie in het coachen van een team.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als leidinggevende.
 • Je bent in het bezit van het attest Forop I of je hebt aantoonbare ervaring in lesgeven.
 • Affiniteit hebben met de brandweer is een voordeel, maar geen must.

Bevoegdheden

 • lesgeven in B02 module 3: coaching - werken met mensen
 • lesgeven in M01 module 12: competentie en evaluatiemanagement
 • lesgeven in OFF1: coaching van mensen
 • lesgeven in verwante voortgezette opleidingen

Verwachtingen

 • Je bent bereid om een intern opleidingstraject te volgen.
 • Je bent aanwezig op het onthaalmoment voor nieuwe instructeurs.
 • Je bent bereid om geregeld les te geven.
 • Je bent bereid om geregeld bijscholing te volgen.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de (her)ontwikkeling van lessen, onder coördinatie van de vakgroepcoördinator.
 • Wat Campus Vesta verder verwacht van prestatieverleners vind je op www.campusvesta.be  (‘over ons’).

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: De effectieve verdeling van de uren is met andere docenten binnen de opleiding en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment dat zal plaatsvinden op woensdag 19 mei (overdag). Uiterlijk op woensdag 12 mei brengen we jou op de hoogte of je mag deelnemen aan dit selectiemoment.
 • Het selectiemoment bestaat uit een proefles en een competentiegericht interview. De proefles mag maximaal 10 minuten duren. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties. De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Kandidaatstelling

 • Je kunt je tot en met 10 mei inschrijven via het online inschrijvingsformulier.
 • De volgende documenten moet je online opladen:
  • curriculum vitae
 • Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Bijkomende inlichtingen