Externe docenten geweldbeheersing 'dwang met vuurwapen'

Campus Vesta apb zoekt externe docenten voor de lessen geweldbeheersing dwang met vuurwapen voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid binnen de basisopleiding van politie. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) en voor voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen en je bent in orde met bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen.
 • Bij positieve selectie dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je hebt een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier.
 • We voeren met jou een gesprek over motivatie en peilen naar je vakkennis (GPI 48, handboeken GWB, eventuele casussen) en pedagogische kwaliteiten.
 • Je geeft een voorbereide praktijkles (15 minuten) in een leslokaal van Campus Vesta over 'schieten van achter een dekking' (dekkingmateriaal zal aanwezig zijn) aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. Je mag je beperken tot één bepaalde dekking (laag, hoog,…). Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op selectiedag. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. 
 • Je geeft aansluitend in hetzelfde leslokaal een praktische demo (5 minuten) met uitleg over één van de vijf drills met het dienstwapen (= fiches vademecum G2 t.e.m G6) uit de vuurwapenopleiding.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

De selectiemomenten vinden plaats op 6 oktober (voormiddag), 8 oktober (namiddag) en 29 oktober (namiddag) 2021. De datum en het precieze uur worden na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 24 september 2021 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten dien je online op te laden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten: specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Jo Jennes via Jo.jennes@campusvesta.be.

Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Els Sollie via jobs@campusvesta.be.