Externe docenten 'Dwang zonder vuurwapen' voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid

Campus Vesta apb zoekt externe docenten dwang zonder vuurwapen voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor zowel de basisopleidingen (basis- en middenkader) als voor voortgezette, functionele en niet-politionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen. 
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma. Het programma kan je terugvinden via PORTAL.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen:

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten.
 • Beschikken over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg.
 • Verplicht deelnemen aan workshops / trainingen, die per referentieperiode worden georganiseerd.
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

1. Screening sollicitatiedossier

2. Selectiedag op 13 juli 2021.

 • Een voorbereidende praktijkles, van 20 minuten over “wapenretentie” aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. De les bevat ongeveer 10’ een theoretische duiding en 10’ voor het uitleggen van een techniek. 
 • Inhoud theorie kan bijvoorbeeld zijn: waarom wapenretentie van belang is? Aanhalen van praktijkvoorbeelden. De evolutie in de verschillende types holster, al dan niet gevoed met demomateriaal
 • Inhoud praktijk: gebruik van één van de technieken die zijn opgenomen in het officiële programma.
 • De les wordt gegeven in een praktijkruimte van Campus Vesta. Een whiteboard is aanwezig in het leslokaal.         
 • Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag
 • Test weerstand – grondwerk en boksen
 • Grondwerk:
 • Kandidaat ligt onder Mount positie en moet daar vanonder komen
 • Kandidaat ligt in Mount en moet controle houden gedurende 30” of overgaan tot handboeien
 • Kandidaat ligt onder Side Mount en moet hier weg geraken
 • Kandidaat ligt onder Side Mount en moet gedurende 30” controle houden of overgaan tot handboeien
 • Boksen:
 • De kandidaat toont een aantal combinaties
 • Jab + cross + L hoek
 • Jab + R hoek + L leverstoot
 • Cross + L opstoot + R hoek + L leverstoot
 • Eigen combinatie van minstens vier bewegingen
 • Competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

De precieze planning en uurregeling van de selectiedag wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

 • Inschrijven kan tot en met 30 juni 2021 via het online inschrijvingsformulier
 • Volgende documenten dien je online op te laden:    
 • Een motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Brevet specialist geweldsbeheersing

Bijkomende inlichtingen: