Externe docenten 'dwang zonder vuurwapen'

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb zoekt externe docenten 'dwang zonder vuurwapen' om het huidige docententeam binnen de vakgroep fysieke inzetbaarheid te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor zowel de basisopleidingen (basis- en middenkader) als voor de voortgezette, functionele en niet-politionele opleidingen (havenbedrijf, hogeschool, gemeenschapswacht, fietsteams …). Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma. Het programma kan je terugvinden via PORTAL.
 • Bij positieve selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook bezorgen aan Campus Vesta.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding op Campus Vesta te volgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of je bent bereid om de pedagogische opleiding op Campus Vesta te volgen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je neemt verplicht deel aan workshops en trainingen die maandelijks worden georganiseerd.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,3957 euro voor verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook zeker vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
   
 • Je geeft een voorbereidende praktijkles van 20 minuten over 'seatbelt grip' aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. De les bestaat uit een theoretische duiding van ongeveer 10 minuten en uitleg bij de techniek van ongeveer 10 minuten. De les wordt gegeven in een dojo van Campus Vesta. Een flipover is aanwezig. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
   
 • Test weerstand – grondwerk

  Light sparring (technisch) met opponent

Controle positie op de grond, kandidaat neemt positie aan en probeert vervolgens deze toppositie gedurende 45 seconden aan te houden of er onderuit te komen in het geval van een onderliggende positie. Er zal nooit rechtstaand verder gewerkt worden.

o   Side control (kandidaat ligt onder)
o   Mount (kandidaat ligt onder)
o   Side control (kandidaat heeft toppositie)
o   Mount (kandidaat heeft toppositie)

 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 16 december 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en aan jou meegedeeld.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 7 december 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • brevet specialist geweldsbeheersing

Bijkomende inlichtingen

 • Via het algemeen nummer: 03 205 19 50
 • Voor inhoudelijke en praktische vragen over de de selectieprocedure kan je je richten tot jobs@campusvesta.be.