Externe docenten 'elektriciteit en mechanica'

Campus Vesta apb is voor het vakgebied 'elektriciteit en mechanica' op zoek naar meerdere externe lesgevers voor de brandweerafdeling die, samen met de huidige leden van de vakgroep, kunnen ingezet worden tijdens verschillende opleidingsmomenten. Hiervoor organiseren we een selectieronde.

Profiel 

 • aantoonbare vakkennis over elektriciteit en mechanica
 • in het bezit van het attest Forop I
 • bij voorkeur in dienst bij een brandweerzone uit de provincie Antwerpen

Takenpakket

 • lesgeven in B01, module 8H2 basis mechanica en elektriciteit
 • lesgeven in M01, module 6 krachten en machten
 • lesgeven in verwante modules B-delta en M-delta
 • lesgeven in verwante voortgezette opleidingen

Verwachtingen

 • bereid zijn een intern opleidingstraject te volgen
 • aanwezig zijn op het onthaalmoment voor nieuwe instructeurs
 • bereid zijn om geregeld les te geven
 • bereid zijn om geregeld bijscholing te volgen
 • actieve bijdrage leveren aan de (her)ontwikkeling van lessen, onder coördinatie van de vakgroepcoördinator.
 • Wat Campus Vesta verder verwacht van prestatieverleners vind je op www.campusvesta.be  (‘over ons’).

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: De effectieve verdeling van de uren is met andere docenten binnen de opleiding en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment. We bekijken eerst het aantal kandidaten en prikken dan diverse data in april en mei. Uiterlijk op 22 maart 2021 brengen we jou op de hoogte of je mag deelnemen aan dit selectiemoment.
 • Het selectiemoment bestaat uit een proefles en een competentiegericht interview. De proefles mag maximaal 10 minuten duren. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties. De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Kandidaatstelling

 • Je kunt je tot en met 15 maart 2021 inschrijven door je kandidatuur door te mailen naar hr.instructeurs@campusvesta.be. Gelieve hierbij ook aan te geven of je je kan vrijmaken op weekdagen (overdag), weekavonden en/of zaterdagen.
 • Mail ook de volgende documenten door:
  • curriculum vitae
 • Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Bijkomende inlichtingen

 • Voor meer inlichtingen over de functie of over de selectieprocedure kan je terecht bij hr.instructeurs@campusvesta.be of via het algemeen nummer 03 205 19 50.