Externe docenten 'GAS-vaststeller'

De politieafdeling van Campus Vesta apb zoekt voor de basisopleiding tot inspecteur van politie en voor de niet-politionele opleiding gemeentelijke administratieve sancties externe docenten GAS-vaststeller. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing.

Inhoud van het lessenpakket:

Basisopleiding:

 • Theorie (4 lesuren)
 • PV (2 lesuren)

Opleiding GAS-vaststeller:

 • Wetgeving (14 lesuren)
 • Werkingsbeginselen van de politiediensten (2 lesuren)
 • Vaststellen van overtredingen & de redactie van de vaststelling (10 lesuren)

Toelatingsvoorwaarden:

 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd (voor operationeel personeel).
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Docentgebonden verwachtingen:

 • De kandidaat beschikt over een gedegen juridische achtergrond.
 • De kandidaat is actief in handhaving.
 • De kandidaat kent de werking van de geïntegreerde politie.
 • De kandidaat kent de wetgeving inzake ‘gemeentelijke administratieve sancties’.
 • De kandidaat kent het verband tussen de GAS-wetgeving en een gemeentelijk politiereglement (codex).
 • De kandidaat kan vanuit de GAS-wetgeving de link leggen met G.G.P.Z.

Specifieke verwachtingen

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen

Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze momenten dan ook vrij te houden.

 1. Screening sollicitatiedossier.
 2. Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop er wordt lesgegeven. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 3. Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 17 december 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

 • Inschrijven kan tot en met 6 december 2020 via het online inschrijvingsformulier
 • Volgende documenten dien je online op te laden:
  • Een motivatiebrief
  • Curriculum Vitae

Bijkomende inlichtingen:

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50