Externe docenten geweldbeheersing dwang met vuurwapen

Campus Vesta apb zoekt externe docenten voor de lessen geweldbeheersing dwang met vuurwapen voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid binnen de basisopleiding van politie. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent organiseer je de lessen zo actief mogelijk met een focus op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) en voor de voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen en je bent in orde met bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen. 
 • Bij selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta bezorgen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Gesprek over motivatie en vragen over vakkennis (GPI 48, handboeken GWB, eventuele casussen) en pedagogische kwaliteiten
 • Je geeft een praktijkles van 20 minuten (die je hebt voorbereid) op de schietstand over 'schieten van achter een dekking' (enkel flip-over ter beschikking) aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag. Je mag je ook beperken tot één bepaalde dekking (laag, hoog,…)
 • Je geeft een praktische demo met uitleg op de schietstand van één van de vijf drills met het dienstwapen (= fiches vademecum G1 t.e.m G6) uit de vuurwapenopleiding.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.
De selectiemomenten vinden plaats op maandag 27 juni 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 19 juni 2022 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten: specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij Raf Gabriëls via raf.gabriels@campusvesta.be.

Praktische vragen over de selectieprocedure kan je richten aan Els Sollie via jobs@campusvesta.be