Externe docenten ‘Operationele communicatie’

Campus Vesta apb is voor het vakgebied ‘Operationele communicatie’ op zoek naar meerdere externe lesgevers die, samen met de huidige leden van de vakgroep, kunnen ingezet worden tijdens verschillende opleidingsmomenten. Hiervoor organiseren we een selectieronde.

Profiel    

 • De principes van goede communicatie, het ICS-systeem hebben geen geheimen voor jou en je kan deze vlot toepassen.
 • Je beheerst volgende begrippen: Sitrep (Situation Report) , prioriteiten stellen volgens het FAN/CAN (feiten, acties, noden/conditions, actions, needs) en sectorisatie.
 • Je beschikt over het attest Forop I.
 • Minimum in het bezit van een brevet M01 (of hieraan gelijkgesteld).
 • Bij voorkeur in dienst bij een brandweerzone uit de provincie Antwerpen.

Bevoegdheden

 • Lesgeven in voortgezette opleidingen omtrent operationele communicatie.

Verwachtingen

 • Bereid zijn een intern opleidingstraject te volgen.
 • Aanwezig zijn op het onthaalmoment voor nieuwe instructeurs.
 • Bereid zijn om regelmatig les te geven.
 • Wat Campus Vesta verder verwacht van prestatieverleners vind je op www.campusvesta.be.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: de effectieve verdeling van de uren is met andere docenten binnen de opleiding en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment dat zal plaatsvinden op 15/10/2021.
 • Het selectiemoment bestaat uit een proefles en een competentiegericht interview. De proefles mag maximaal 10 minuten duren. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties. De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Kandidaatstelling

 • Je kunt je tot en met 05/10/2021 inschrijven via het online inschrijvingsformulier.
 • De volgende documenten moet je online opladen: curriculum vitae.
 • Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Bijkomende inlichtingen

 • Voor meer inlichtingen over de functie of over de selectieprocedure kan je terecht bij jobs@campusvesta.be of via het algemeen nummer 03 205 19 50.