Externe docenten 'rol HINP in verkeer'

Campus Vesta apb zoekt externe docenten ‘rol van de politiehoofdinspecteur inzake verkeer’ voor de vakgroep verkeer om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je wordt niet enkel ingezet voor de lessen in het middenkader (opleiding tot hoofdinspecteur van politie). Ook je betrokkenheid bij het bijsturen van de lessenreeks binnen die opleiding kan worden gevraagd.

Toelatingsvoorwaarden

 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta bezorgen.
 • Je bezit minimaal de graad van hoofdinspecteur.
 • Je werkt in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding, georganiseerd door Campus Vesta, te volgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om te werken in teamverband.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve een van deze momenten dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig. Je moet je lesvoorbereiding/lesfiche afgeven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin je jouw visie mag geven over hoe je de lessen aan hoofdinspecteurs in opleiding ziet en hoe je die lessen(reeks) zou aanpakken.

De selectiemomenten vinden plaats op dinsdag 17 maart (namiddag), donderdag 19 maart (hele dag) en vrijdag 20 maart 2020 (voormiddag). Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 3 maart 2020 via het online inschrijvingsformulier 
 • Volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50