Externe docenten 'verdwijningen'

Campus Vesta apb zoekt externe docenten ‘verdwijningen’ voor de vakgroep politionele praktijk om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert de school een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) of het middenkader (opleiding tot hoofdinspecteur van politie).

Op jaarbasis ontvangt Campus Vesta 4 à 5 keer een instroom van nieuwe aspirant-inspecteurs. Het vak ‘verdwijningen’ wordt in het basiskader 6u per lichting gegeven.

Aan het middenkader wordt 8u gegeven. Jaarlijks is er één lichting aspirant-hoofdinspecteurs.

Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten.
 • Beschikken over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg.
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier.
 • Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je les geeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 30 maart 2021. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 18 maart 2021 via het online inschrijvingsformulier
 • Volgende documenten dien je online op te laden:
  • Een motivatiebrief.
  • Curriculum vitae.
  • Eventueel behaalde diploma’s of attesten.

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50.