Externe docenten 'zwangerschap en spoedbevalling' - Medische afdeling

Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten voor de verdere uitbouw van het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, de opleidingen voor derden zodat de opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen in een dgh-context.

Je wordt na overleg ingezet in één of meerdere modules van de desbetreffende opleiding(en).

Toelatingsvoorwaarden

 • Bachelor verpleegkunde of gegradueerde verpleegkunde.
 • Ervaring vanuit het werkveld en/of het bezit van een badge 112 is een pluspunt.

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding op regelmatige basis te geven.
 • Je bent bereid om de opleiding ook op locatie te geven binnen de brandweerzones.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vakgroepoverleg.
 • Je werkt actief mee aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Je bent aanwezig op het onthaalmoment voor nieuwe docenten.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je werkt in teamverband.
 • Je volgt de afspraken en reglementen van Campus Vesta.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,39 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 14 september 2022 via de button.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vita
 • relevante diploma’s of attesten

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Screening van het sollicitatiedossier, waarbij de jury beslist of u wordt uitgenodigd of niet.
 • Positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.
 • Het selectiemoment vindt plaats op woensdagnamiddag 21 september 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

De selectie bestaat uit twee delen:

Deel 1: praktische proef

In de proefles worden pedagogische en communicatieve vaardigheden getoetst door een jury. Houd er rekening mee dat een theoretische les ook interactief kan zijn.

Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Er wordt ook rekening gehouden met de manier waarop je de les geeft. Je krijgt hiervoor 15 minuten de tijd. Graag ontvangen wij je lesplan/lesvoorbereiding voor aanvang van de proefles.

Er is een pc, een beamer en een whiteboard met stiften voorzien in het selectielokaal.

Deel 2: mondelinge proef

Een competentiegericht interview met betrekking tot reeds verworven vaardigheden/competenties, professionele ervaringen, motivatie en affiniteit met het werkterrein.

Bijkomende inlichtingen

 • Via het algemeen nummer: 03 205 19 50
 • Voor praktische vragen over de selectieprocedure kan je je richten tot Stéphanie Geuens via jobs@campusvesta.be