Externe docent antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving

Campus Vesta apb zoekt externe docenten antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving voor de vakgroep recht om het huidige docententeam te versterken. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie). Het vak ‘antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving’ wordt 4 uur per promotie gegeven. Op jaarbasis ontvangt Campus Vesta 4 à 5 keer een instroom van nieuwe aspirant-inspecteurs.

Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij positieve selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar moet aansluiten bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 8 of 11 februari 2021. De precieze datum en uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 27 januari 2021 via dit  online inschrijvingsformulier
 • De volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50