Externe docenten ballistiek

Campus Vesta apb, afdeling politieopleidingen, zoekt externe docenten ballistiek voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt zowel ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) als voor voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Het vak ‘ballistiek’ wordt aan het basiskader 4 uur per promotie gegeven. Op jaarbasis ontvangt Campus Vesta 4 à 5 keer een instroom van aspirant-inspecteurs.

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij positieve selectie dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je beschikt over het brevet 'specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen'.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

De selectiemomenten vinden plaats op 6 oktober (voormiddag), 8 oktober (namiddag) en 29 oktober (namiddag) 2021. De datum en het precieze uur worden na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijven kan tot en met 24 september 2021 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten dien je online op te laden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten: specialist geweldbeheersing 'dwang met vuurwapen'

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Jo Jennes via Jo.jennes@campusvesta.be.

Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Els Sollie, administratief organisator Kwaliteit Opleidingen via jobs@campusvesta.be