Externe docenten bedrijfshulpverlener/EHBO

Campus Vesta apb zoekt externe docenten ‘bedrijfshulpverlener/EHBO’ voor de vakgroep politionele praktijk om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent organiseer je de lessen zo actief mogelijk met een focus op praktische toepassingen in een medische context. Je brengt kennis, vaardigheden en attitudes over met de gepaste hulpmiddelen. Je creëert een positief leerklimaat.

Je kan zowel ingezet worden voor de basisopleiding tot inspecteur van politie als voor de voortgezette politieopleidingen.

Inhoud lessenpakket

 • basisopleiding bedrijfshulpverlener (20 uur)
 • opfrissing bedrijfshulpverlener (8 uur)
 • EHBO (4 uur of 8 uur)

Het grootste deel van de opleiding omvat levensreddend handelen. Dit wordt telkens aangevuld met 1 of 2 specifieke onderwerpen waar dieper op wordt ingegaan naargelang de doelgroep (bv. wondverzorging, brandwonden, breuken, …).

Toelatingsvoorwaarden

 • bachelor verpleegkunde of
 • gegradueerde verpleegkunde  of
 • hulpverlener ambulancier of
 • bedrijfshulpverlener met 5 jaar ervaring

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding ook op locatie te geven.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na en je neemt deel aan vakoverleg.
 • Je werkt actief mee aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De datum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden. 

 • Screening sollicitatiedossier 
   
 • Positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag je vrij kiezen, maar moet aansluiten bij de inhoud van de vacature. We houden rekening met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta, waar een pc met beamer en een whiteboard beschikbaar zijn. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag. 
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties. 

Het selectiemoment vindt plaats op woensdag 24 april 2024 in de namiddag. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal er eventueel een extra selectiemoment plaatsvinden op woensdag 8 mei 2024 in de voormiddag. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. 

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met dinsdag 16 april 2024 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50