Externe docenten boorddocumenten, wetgeving inschrijving, verzekering en rijbewijs

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten 'boorddocumenten, wetgeving inschrijving en verzekering' voor haar vakgroep verkeer. Kom jij ons docententeam versterken? Schrijf je dan in voor de selectieprocedure.

Als docent word je op freelance basis aangenomen. Je presteert de uren buiten je eigen diensturen en je wordt ingezet op momenten waarop de school docenten nodig heeft. 

Je organiseert de lessen zo actief mogelijk met de nadruk op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie). Je kan ook betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Inhoud lessenpakket

Hieronder vind je een aantal doelstellingen die je moet realiseren:

 • In verkeerssituaties handelen vanuit de principes van excellente politiezorg.
 • Gevaarlijke en maatschappijstorende verkeersinbreuken herkennen en standpunten rechtvaardigen.
 • Noodzakelijke boorddocumenten identificeren en controleren en bij inbreuken maatregelen treffen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je werkt in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de gevraagde wetgevingen en het wegverkeer in het algemeen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook bezorgen aan Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat en gemotiveerd om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag je vrij kiezen, maar moet aansluiten bij de inhoud van de vacature. We houden rekening met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta waarin een pc met beamer en een whiteboard beschikbaar zijn. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op maandag 4 maart 2024. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. 

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met maandag 26 februari 2024 via dit online inschrijvingsformulier.  

We vragen je om de volgende documenten online te uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

 Via het algemeen nummer: 03 205 19 50