Externe docenten brandbestrijding

We zijn op zoek naar externe docenten brandbestrijding om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je zal ingezet worden als lesgever in zowel de modulaire, voortgezette als commerciële opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold (in het bezit van het getuigschrift FOROP1) of bereid om de pedagogische opleiding te volgen die georganiseerd wordt door Campus Vesta.
 • Je hebt aantoonbare vakkennis en interesse in brandbestrijding.
 • Je bent bij voorkeur in dienst als actief lid bij de brandweer (vrijwilliger of beroepsmatig), in de openbare of privésector.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Je volgt een TTI (train the instructor) voorafgaand aan het lesgeven.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden!

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment.
 • Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. De les gaat over een onderwerp uit het thema brand.
 • Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties. De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 13 december 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijven kan tot en met 6 december 2022 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50