Externe docenten communicatie- en transmissiemiddelen (radio)

Campus Vesta apb zoekt externe docenten communicatie- en transmissiemiddelen (radio) voor de vakgroep politionele praktijk. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen in een politionele context. Je wordt ingezet voor de basisopleiding INP.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je werkt dagelijks met en rond de betrokken materie;
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid de pedagogische opleiding bij Campus Vesta te volgen;
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te onderwijzen materie;
 • Je hebt grondige kennis van pedagogiek en didactiek of je bent bereid om de pedagogische opleiding bij Campus Vesta te volgen;
 • Je hebt inzicht in het didactisch handelen en de agogische acties die plaatsvinden tijdens het lesgeven;
 • Je geeft op een duidelijke en pedagogische onderbouwde wijze les aan verschillende doelgroepen;
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen;
 • Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar evengoed in werkuren;
 • Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg;
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler;
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van €36,24 en €2,05 kosten eigen aan de werkgever.

Selectieverloop

Na een screening van het sollicitatiedossier worden weerhouden kandidaten uitgenodigd om een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury met aansluitend een competentiegericht interview (+- 30 minuten).  Het thema van de proefles behandelt een onderwerp m.b.t. radio. U mag de jury beschouwen als een klas cursisten.

Het selectiemoment zal plaats vinden op 1 of 27 april 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

 • Inschrijvingen kun je tot en met 24 maart 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten dien je online op te laden:
  • een motivatiebrief;
  • curriculum vitae

Bijkomende inlichtingen:

 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met Hannelore van Gorp, hoofdcoördinator basisopleidingen politie, via  03/205 19 50.
 • praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen, personeelsdienst, via 03/205 19 50.