Externe docenten cybercrime

Campus Vesta apb zoekt externe docenten cybercrime om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je kan ingezet worden bij het basiskader (4u in de opleiding tot inspecteur van politie) en het middenkader (4u in de opleiding tot hoofdinspecteur van politie). Verder zal je vooral ingezet worden bij de voortgezette opleidingen cybercrime:

 • cybercrime how to advise
 • cybercrime how to act/start
 • OSINT basic

Aan de docentengroep zullen geregeld adviezen gevraagd worden door de werkgroep cybercrime en het parket. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen zal gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.
 • In geval van selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie: wettelijk kader, praktische toepassingen, onderzoekstechnieken, …
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar (meerdere lessen per maand).
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen en je kan de materie op een eenvoudige manier overbrengen.
 • Je bent bereid om je continu bij te scholen in de dynamische materie van cybercrime en internetrecherche.
 • Je bent bereid om in teamverband samen te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,3957 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dus vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 11 januari 2023. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijven kan tot en met 4 januari 2023 via het online inschrijvingsformulier.

Je moet de volgende documenten online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50