Externe docenten GALoP

Campus Vesta apb zoekt externe docenten GALoP om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen.

Je wordt ingezet in een of meerdere van de voortgezette politieopleidingen die Campus Vesta aanbiedt:

 • GALoP – agendabeheer (8u)
 • GALoP – logistiek (8u)
 • GALoP – personeel (24u)
 • GALoP – rechtenbeheerder (16u)

Zou je graag in een of meerdere van deze opleidingen lesgeven? Stel je dan kandidaat voor de functie van GALoP-docent! Ook  CALog-medewerkers komen hiervoor in aanmerking.

Ervaring in het lesgeven is mooi meegenomen, maar zeker niet noodzakelijk. Campus Vesta beschikt over een team van pedagogen dat steeds klaarstaat om de docenten op te leiden en/of bij te sturen waar nodig.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over de te doceren materie.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Van zodra je je kandidatuur hebt ingediend, wordt er in overleg met de jury naar een geschikte datum gezocht voor het selectiemoment.

Kandidaatstelling

Om je kandidaat te stellen, stuur je een mail naar jobs@campusvesta.be en voeg je de volgende documenten toe:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Els Keustermans via Els.Keustermans@campusvesta.be