Externe docenten GAS-vaststeller

Voor onze basisopleiding tot inspecteur van politie en onze niet-politionele opleiding gemeentelijke administratieve sancties zijn we op zoek naar externe docenten GAS-vaststeller. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing.

Inhoud van het lessenpakket

Voor de basisopleiding:

 • Theorie (4 lesuren)
 • PV (2 lesuren)

Voor de opleiding GAS-vaststeller:

 • Wetgeving (14 lesuren)
 • Werkingsbeginselen van de politiediensten (2 lesuren)
 • Vaststellen van overtredingen & de redactie van de vaststelling (10 lesuren)

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd (voor operationeel personeel).
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je beschikt over een gedegen juridische achtergrond.
 • Je bent actief in handhaving.
 • Je kent de werking van de Geïntegreerde Politie.
 • Je kent de wetgeving inzake ‘gemeentelijke administratieve sancties’.
 • Je kent het verband tussen de GAS-wetgeving en een gemeentelijk politiereglement (codex).
 • Je kan vanuit de GAS-wetgeving de link leggen met G.G.P.Z.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop er wordt lesgegeven. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op donderdag 8 oktober 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 21 september 2020 via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer T 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Shana Minnen via shana.minnen@campusvesta.be.
 • Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Els Keustermans via jobs@campusvesta.be.