Externe docenten GAS

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb zoekt externe docenten GAS (gemeentelijke administratieve sancties) voor de vakgroep recht. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie) en/of voor de opleiding GAS-vaststeller. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Inhoud lessenpakket

Basisopleiding

 • theorie (4 lesuren)
 • PV (2 lesuren)

Opleiding GAS-vaststeller

 • Wetgeving (14 lesuren)
 • Vaststellen van overtredingen & de redactie van de vaststelling (10 lesuren)

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen die Campus Vesta organiseert.
 • Word je geselecteerd, dan moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta bezorgen.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je beschikt over een goede juridische achtergrond.
 • Je bent actief in handhaving.
 • Je kent de werking van de Geïntegreerde Politie.
 • Je kent de wetgeving inzake ‘gemeentelijke administratieve sancties’.
 • Je kent het verband tussen GAS-wetgeving en een gemeentelijk politiereglement (codex).
 • Je kan vanuit de GAS-wetgeving de link leggen met GGPZ.

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen die Campus Vesta organiseert.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,3957 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar moet aansluiten bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.
 • Het selectiemoment vindt plaats op 12 december 2022 in de voormiddag. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en aan jou meegedeeld.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 5 december 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma's of attesten

Bijkomende inlichtingen