Externe docenten GBOR/HHOO

Campus Vesta apb zoekt externe docenten GBOR/HHOO (niveau pelotonscommandant) om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Binnen de middenkaderopleiding zorg je, samen met de collega’s van je docententeam, voor de invulling van alle 68 lesuren van module 6 'Handhaving en herstel openbare orde'. De vooropgestelde doelstelling binnen deze module bestaat eruit dat de AHINP’s als leidinggevende kunnen tussenkomen bij opdrachten bestuurlijke politie.

De lessen over GBOR (64u) worden in de middenkaderopleiding in een tijdspanne van 2 weken gepland. De theorie wordt meestal per klas onderwezen; de praktijkoefeningen worden georganiseerd met de klassen samen onder begeleiding van meerdere docenten.

Inhoud lessenpakket

 • wettelijk en reglementair kader
 • deëscalatiemodel
 • operationele concepten en basishoudingen
 • onthaal- vs. interventiefuncite
 • conventionele tekens
 • gebruik van oleaten
 • directieve leiderschapsstijl
 • formaties
 • technieken
 • actiemodi
 • gebruik van middelen, …

De AHINP’s worden tijdens deze lessenreeks permanent geëvalueerd door de docenten.

Bijkomend word je, afwisselend met de collega’s van je docententeam, ingezet als pelotonscommandant tijdens de FTX-oefeningen van de lopende promoties binnen de basisopleiding INP.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je neemt in je huidige functie binnen de politie geregeld als pelotonscommandant actief deel aan ordediensten.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Word je geselecteerd, dan moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook bezorgen aan Campus Vesta.
 • Ben je lid van de 'Core-group'? Dan is dit een meerwaarde.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat en gemotiveerd om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Je mag het onderwerp van de les vrij kiezen, maar het moet wel aansluiten bij de inhoud van de vacature. We houden rekening met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn beschikbaar. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 12 maart 2024. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met maandag 4 maart 2024 via dit online inschrijvingsformulier.

We vragen je om de volgende documenten te uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50