Externe docenten in de politionele interventietechnieken (PITIP)

Campus Vesta apb zoekt externe docenten voor de lessen politionele interventietechnieken binnen verschillende opleidingen van politie. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.  

Als docent vragen wij je om de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor het basis- en middenkader (opleiding tot (hoofd)inspecteur van politie) en voor onze voortgezette en functionele opleidingen. Je kan ook betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent lid van het operationeel kader.
 • Je bent houder van het brevet specialist geweldbeheersing dwang met én zonder vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang met en zonder vuurwapen en in het bijzonder in de politionele interventietechnieken.
 • Je hebt kennis van omzendbrieven geweldbeheersing en bewapening (GPI 48(bis) – GPI62 – GPI81 -GPI89).
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma volgens GPI48. Het programma kan je terugvinden via Wikipol/politieprocedures-geweldbeheersing/GPI48Baseline met een bijzondere aandacht voor de fiches met betrekking tot de politionele interventietechnieken.
 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook bezorgen aan Campus Vesta. 
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta. 

Specifieke verwachtingen

 • Je bent in staat en gemotiveerd om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen. 
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen. 
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar. 
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg. 
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na. 
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband. 
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen. 

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden

 • Screening sollicitatiedossier 
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een praktijkles te geven van 15 minuten over 'slicing the pie' aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. Je geeft de les in een praktijkruimte van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is beschikbaar. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Je geeft een korte, praktische demo met uitleg over een aan jou toegewezen item uit de PITIP (vb. vorderingsmethodes: follow the leader,… three-eye-principe, SUL-houding, driehoeksopstelling, uitpraatprocedure bij ctl voertuig, tactisch vorderen, vorderen op trappen, handboeitechnieken, fouilletechnieken, wapenretentie, AMOK…).
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties. 

Het selectiemoment vindt plaats op vrijdag 15 maart 2024. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met dinsdag 5 maart 2024 via dit online inschrijvingsformulier.   

We vragen je om de volgende documenten te uploaden: 

 • motivatiebrief 
 • curriculum vitae 
 • attesten:
 • specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen én zonder vuurwapen
 • alle jaarlijkse bijscholingen SGWB DMV én DZV van de voorbije 3 jaar (indien van toepassing)

Bijkomende inlichtingen